0 items - 0.00

Cart Empty. Please Go to

Shop

Amsterdamse Studievereniging BUILD

Doelstelling
BUILD is opgericht voor en door studenten van Built Environment met als doel dat studenten nog meer uit hun opleiding kunnen halen. Door studenten met elkaar in contact te brengen zullen zij elkaar motiveren en samen hun studie voort blijven zetten. BUILD wil bijdragen aan de herinneringen van een leuke studententijd. Een deel van de activiteiten is gericht op het latere werkveld. Deze activiteiten zijn studiegerelateerd en geven de studenten meer inzicht in het werkveld waarin zij waarschijnlijk terecht zullen komen. Het doel is om elk jaar zo veel mogelijk nieuwe leden te krijgen. Hier gaat het voornamelijk om eerstejaarsstudenten, omdat zij het meeste profijt zullen hebben van de vereniging.

Oprichtingnicole de veer
De Bouwkundevereniging (BKV) is vijf jaar geleden opgericht. De verenging was destijds bedoeld voor studenten van de opleiding Bouwkunde. Men was van mening dat de contacten tussen studenten, docenten, alumni en het werkveld beter konden. Daarom besloten enkele studenten en docenten een studievereniging op te richten. De initiatiefneemster van de oprichting is Nicole de Veer (student). Samen met Dean Mccaroll (student), Jeroen Bergsma (docent) en Ben Weller (docent) richtte zij de studievereniging op en al snel groeide het aantal leden.

Organisatie
De organisatie binnen BUILD bestaat uit het bestuur, de commissies en een aantal aansturende partijen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris evenementen en een algemeen lid. Zij organiseren samen met de commissies leerzame en gezellige evenementen voor de studenten. Er zijn vier commissies werkzaam binnen BUILD. Dit zijn de volgende commmissies: commissie ‘studiegerelateerde evenementen’, commissie ‘niet-studiegerelateerde evenementen’, commissie ‘meerdaagse excursies’ en de PR-commissie.

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over de commissies en daarom is er dus sprake van een nauwe samenwerking tussen het bestuur en de commissies.

Het bestuur wordt op hun beurt weer geadviseerd en gecontroleerd door de Raad van Advies, de Raad van Toezicht en de kascommissie.

 

Beleid
Het beleidsplan vormt de handleiding voor het dagelijks bestuur van de studievereniging. Dit beleidsplan is het beleid waarop ook het bestuur 2017-2018 zich tot aan 2018 aan moet houden. Dit beleidsplan moet worden herzien door het nieuwe bestuur, zo ontstaat de mogelijkheid voor ieder bestuur om een eigen draai te geven aan het beleid dat wordt gevoerd binnen BUILD. Grote veranderingen zullen moeten worden gecontroleerd en beoordeeld door de ALV. Dit beleidsplan geeft de commissies, leden en andere geïnteresseerden een duidelijk beeld van de huidige situatie waar de vereniging zich in verkeert en vormt de fundering voor BUILD in de toekomst.

Klik hier om het beleidsplan te bekijken

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is het verplicht om te voldoen aan de privacywet AVG. Wij zijn ten allen tijden altijd goed met jullie gegevens omgegaan. Om duidelijk te maken wat wij met jullie gegevens doen en wat jullie rechten zijn. Hebben wij een privacyverklaring opgesteld, deze is via de volgende link in te zien.

Klik hier om het beleidsplan te bekijken