0 items - 0.00

Cart Empty. Please Go to

Shop

Amsterdamse Studievereniging BUILD

Doelstelling
Het doel van BUILD is om studenten van Built Environment nog meer uit hun opleiding te laten halen. Er worden educatieve evenementen georganiseerd die een hoop toevoegen aan de opleiding en zo ook bijdragen aan een betere voorbereiding om later het werkveld in te gaan. Doordat de contacten tussen de studenten onderling worden versterkt motiveert het de studenten veel meer om door te gaan met hun studie en draagt dit bij aan een fantastische studententijd. Het doel is ook ieder jaar weer om zo veel (mogelijk vooral 1e jaars) studenten lid te laten worden van BUILD, zij hebben namelijk het meeste profijt van de vereniging!

Oprichtingnicole de veer
6 jaar geleden is de BKV (Bouwkundevereniging) opgericht, toen de opleiding Built Environment nog niet bestond maar er bij het domein ‘techniek’ de onderscheiding was tussen de opleidingen; Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwtechnisch Bedrijfskunde. Bij de opleiding bouwkunde kwam men er achter dat de contacten verbeterd konden worden tussen studenten, docenten, alumni en het werkveld. Hiervoor is de BKV opgericht en al snel groeide de vereniging. De initiatiefneemster hiervoor was Nicole de Veer (oprichter en voorzitster) i.s.m. Dean Mccaroll (student), Jeroen Bergsma (docent) en Ben Weller (docent).

Organisatie
De organisatie binnen BUILD bestaat uit het bestuur, de commissies en een aantal aansturende partijen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris evenementen en een algemeen lid. Zij organiseren samen met de commissies leerzame en gezellige evenementen voor de studenten. BUILD heeft 4 commissies, dit zijn de commissie ‘studiegerelateerde evenementen’, commissie ‘niet-studiegerelateerde evenementen’, commissie ‘meerdaagse excursies’ en de PR-commissie. Dit wordt allemaal gecontroleerd en aangestuurd door het bestuur en zij worden geadviseerd en gecontroleerd door de Raad van Advies, de Raad van Toezicht en de kascommissie. Iedereen die in het bestuur of een commissie zit, volgt de opleiding Built Environment en zit in het tweede jaar van zijn of haar studie. Dit is omdat studenten in het 3e jaar stage lopen en in het 4e jaar moeten afstuderen.

Organogram Definitief-page-001

Het beleidsplanBeleidsplan
Het beleidsplan vormt de handleiding voor het dagelijks bestuur van de studievereniging. Dit beleidsplan is het beleid waarop ook het bestuur 2016-2017 zich tot aan 2017 aan moet houden. Dit beleidsplan moet worden herzien door het nieuwe bestuur, zo ontstaat de mogelijkheid voor ieder bestuur om een eigen draai te geven aan het beleid dat wordt gevoerd binnen BUILD. Grote veranderingen zullen moeten worden gecontroleerd en beoordeeld door de ALV. Dit beleidsplan geeft de commissies, leden en andere geïnteresseerden een duidelijk beeld van de huidige situatie waar de vereniging zich in verkeert en vormt de fundering voor BUILD in de toekomst.

Klik hier voor het beleidsplan